Zabezpieczenie eksploatowanego dna portu


Coraz większe statki o coraz większej mocy, manewrowanie za pomocą strumieniowego steru dziobowego i rufowego, a także manewry związanie z cumowaniem i wypływaniem za pomocą napędu własnego ( śruba napędowa i strumieniowy ster dziobowy) prowadzą w strefie nabrzeży portów morskich do erozji strumieniowej, mogącej doprowadzić do destrukcji urządzeń portowych. Sytuacja ta zmusza budowniczych portów do poszukiwania nowych skuteczniejszych systemów ochrony dna, bowiem tradycyjne systemy ochronne, jak nasypy kamienne, nie są skuteczne, względnie – z uwagi na niezbędną średnicę kamieni – praktycznie nie do realizacji.
W celu znalezienia skutecznego środka ochrony dna, Colcrete-von Essen zleciło przeprowadzenie w Instytucie Budownictwa Wodnego Leichtweiss w politechnice w Brunszwiku szeroko zakrojonych wielkogabarytowych sprawdzianów modelowych względnie sprawdzianów zachowań prądów w skali 1:1:

  • nasypu kamiennego, klamrowanego z użyciem Colcrete-Zaprawa
  • Colcrete-Mata Płytowa


Wyniki wykazują, że zarówno Colcrete-Mata Płytowa jak i fachowo klamrowany nasyp z użyciem Colcrete-Zaprawa wykazują wielką odporność na wpływy nurtu i w strefie przydennej z występowaniem strumieni o wielkich prędkościach stawiają im z powodzeniem czoło. Bez trudu zniosły one nawet ekstremalne obciążenia.