usługi morskie

 

Dynamiczny rozwój w zakresie Offshore, zwłaszcza wskutek projektów wydobywczych gazu i ropy naftowej na morzu względnie budowy parków wiatrowych, wywołał poważny wzrost usług dla przedsiębiorstw z tych branż: usług, między innymi związanych z użyciem jednostek pływających. W tym celu Colcrete – von Essen dysponuje licznymi statkami i pontonami.

Głównym punktem Offshore Service są usługi dla wielkich przedsiębiorstw z sektora energetycznego i telekomunikacji.

Jak te, polegające na udostępnieniu urządzeń:
  • do budowy i demontażu platform wydobywczych
  • budowy fundamentów siłowni wiatrowych
  • transportu tur dla budowy ropo – i gazociągów
  • do transportu elementów siłowni wiatrowych
  • układania kabli morskich


Kolejny punkt ciężkości to wszelakie prace z zakresu ratownictwa.

Ale to nie wszystko, bowiem:
  • nurkom potrzebne są platformy dla przeprowadzanych operacji.
  • należy przewieźć i umocować podwodną gondolę.
  • instytutom badawczym potrzebne są statki dla odwiertów czy przeprowadzenia pomiarów.
  • trzeba przeholować statek czy ponton roboczy.