Układanie mat faszynowych


Wielkopowierzchniowe maty faszynowe zatapia się dziś mechanicznie szybko i precyzyjnie. W ostatnich latach zmodernizowano produkcję mat faszynowych. W krótkim czasie i z najwyższą dokładnością mechanicznie opuszcza się wielkogabarytowe materace faszynowe. W tym celu matę faszynową holuje się drogą wodną na miejsce budowy, przejmuje ją ponton cumowniczy wyposażony w rurę zatapialną, połączony z belką zatapialną urządzenia montażowego. Za pomocą systemu nawigacji satelitarnej (DGPS) materac faszynowy jest dokładnie pozycjonowany. W fazie końcowej na dno opuszcza się belkę zatapialną, umocowaną pod prąd.

Teraz następuje zatapianie materaca faszynowego z kamiennym balastem. Balastowanie następuje przy pomocy jednostki pływającej do budowy nabrzeży. Podczas przepływu jednostki nad materacem faszynowym równomiernie wypełnia się ją hydraulicznie kamieniami balastowymi. Po zakończeniu procesu zatapiania odryglowuje się pod wodą rurę i belkę zatapialną i wydobywa się je na powierzchnię. W końcu materac pokrywa się planowaną warstwo tłucznia za pomocą jednostki pływającej do budowy nabrzeży, względnie pontonu.

Zastosowanie:
  • Końcowe prace przy zaporach
  • Stabilizacja gruntu pod ostrogami, tamami kierującymi i molami
  • Zabezpieczenie fundamentów i skarp
  • Zabezpieczenia dna przy przegrodach, jazach, śluzach, latarniach morskich i platformach wiertniczych
  • Ochrona przed podmyciem, rozmyciem i wymyciem.