Projekty

The Forth Replacement Crossing w Szkocji

Inwestor FCBC (Forth Crossing Bridge Constructors)
Ausführungszeit czerwiec 2012 do października 2013
Ogólny zakres prac:
Budowa nowego mostu nad rzeką Forth pod Edynburgiem wymagała realizacji prac podstawowych (m.in. pogłębiania i wysadzania) od strony wody. Zasadniczy fundament w postaci 3 głównych pylonów zrealizowano systemem kesonowym. Firma Colcrete - von Essen przeprowadziła pogłębianie w kesonach w celu obniżenia terenu wspierając proces obciążaniem płaszcza kesonu. Po osiągnięciu wymaganej głębokości dno kesonu oczyszczono metodą powietrznego liftingu. Dla centralnego pylonu drogą wysadzenia przygotowano skałę „Beamer Rock“. Następnie zrealizowano fundament dla sąsiednich filarów mostu.
Zakres istotnych prac:
38.000 m³ ziemi wykopano, przetransportowano i wyładowano
3.000 m²
przygotowanie podłoża dennego (metodą airlifting +0,10m/ -0,15m)
3 sztuk
zatopienie kesonów Ø 32 m
Cechy szczególne inwestycji:
  • Pogłębianie przy użyciu koparek linowych z linowymi chwytakami i wspieranym nawigacją DGPS systemem sterowania
  • Głębokość urobku do -32,00 mNN
  • Prace o bardzo ograniczonym miejscu przy wielkości chwytaków od 2,5 – 5,5 m³
  • Praca przy zmiennym poziomie wody i bieżącej komunikacji wodnej
  • Trudne warunki planowania przebiegu prac i wysokie nakłady koordynacyjne
  • Praca w systemie 24/7
  • Wymóg wysokiej precyzji pogłębiania celem zapobieżenia przechyłowi kesonów (niedającemu się skorygować).

powrót