Specjalistyczne budownictwo wodne


Specjalistyczne budownictwo wodne ma w firmie Colcrete – von Essen długą tradycję. Specjalistyczne materiały budowlane i metody prac, rozwijane od lat 60., stosowane są z powodzeniem po dziś dzień.

Specjalistyczne materiały budowlane / metody prac obejmują: