Samobieżne statki robocze


Wszystkie samobieżne statki robocze nadają się do pracy na obszarze morza wattowego i mogą być w użyciu jako:
  • statek transportowy
  • statek nośny
  • ponton roboczy i
  • zwałowarka materiału skalnego (szalanda).

Tu przegląd tabelaryczny.

 

Berghaus

Braune

Henriette

Martin Friederich

Obszar pływania Żegluga przybrzeżna RSA (20 Mm) Żegluga przybrzeżna RSA (20 Mm) Żegluga przybrzeżna Żegluga przybrzeżna
Parametry/moc maszyn 2 x 225 kW plus 1 x 184 kW 2 x 184 kW 2 x 250 kW 2 x 331 kW
Maks. tonaż 501 t 646 t 360/582 t 326 t
Maks. zanurzenie 2,00 m 1,735 m 1,77/2,22 m 1,74 m
Dodatkowe
wyposażenie
zwałowarka materiału skalnego
dźwig hydrauliczny
rampa Ro-Ro Ruchoma rampa Ruchoma rampa
Furta dziobowa
tak
tak
tak
Pale kotwiące
8 – 30 m
2 x 20 m 2 – 3 pale zmiennej długości
2 – 4 pale zmiennej długości
2 – 3 pale zmiennej długości
Wielkość wyciągarki 4 x 80 kN Proszę pytać Proszę pytać Proszę pytać
Z użyciem bagrownic Proszę pytać tak tak tak
Z użyciem dźwigów Proszę pytać Proszę pytać Proszę pytać Proszę pytać
Z użyciem kafarów /prowadnic Proszę pytać Proszę pytać Proszę pytać Proszę pytać

 

Sophie i Helene

Friederike

Segerdiek

Hogen

Obszar pływania Wody krajowe Wody krajowe Morze wattowe Strefa 2 – 4 poza Renem
Parametry/ moc maszyn 2 x 139 kW 2 x 235 kW 276 kW 98 kW
Maks. tonaż 290 t 370 t 209 t 148,57 t
Maks. zanurzenie 1,71 m 1,78 m 1,40 m 1,30 m
Dodatkowe
wyposażenie
Ruchoma rampa Ruchoma rampa Ruchoma rampa Ruchoma rampa
Furta dziobowa tak - -
Pale kotwiące
8 – 30 m
2 pale zmiennej długości 2 pale zmiennej długości 2 pale zmiennej długości 2 pale zmiennej długości
Wielkość wyciągarki   Proszę pytać Proszę pytać Proszę pytać
Z użyciem bagrownic tak tak tak tak
Z użyciem dźwigów Proszę pytać Proszę pytać Proszę pytać Proszę pytać
Z użyciem kafarów/prowadnic Proszę pytać Proszę pytać Proszę pytać Proszę pytać