Projekty

Rozbudowa Portu Ystad – Szwecja

Inwestor Ystads Kommun Hamnen, Szwecja
Okres realizacji marzec 2009 do grudnia 2009
Ogólny zakres prac:
W Porcie Ystad zdemontowano molo, składające się z 6 kesonowych skrzyń betonowych (15 x 5 x 10 m). Materiał z odzysku wykorzystano do dalszych prac. W tym samym miejscu zbudowano nowe molo na bazie tłucznia z okładziną kamienną. Dodatkowo molo z kamienia naturalnego uzupełniono głazami narzutowymi i przeprowadzono prace pogłębiające. Wydobyty materiał przewieziono szalandami i zatopiono w morzu.
Zakres istotnych prac:
100.000 m³ prace z wykorzystaniem pogłębiarek gruntu mokrego rozbiórka 6 skrzyń betonowych (molo 15 m/5 m/10 m)
17.000 m³
okładzina
26.000 m³
materiał wypełniający
2.000 m³
dostawa głazów narzutowych i montaż
Cechy szczególne inwestycji
  • Demontaż podwodny przy użyciu młotów hydraulicznych
  • Otwarcie i wykopanie ekstremalnie twardego podłoża morenowego
  • Załadunek i transport ok. 450 głazów narzutowych (2 – 5 t)

powrót