Projekty

Rozbudowa Portu Promowego Sassnitz, Port Południowy

Inwestor Fährhafen Sassnitz GmbH
Okres realizacji marzec 2010 do czerwca 2011
Ogólny zakres prac:
W ramach rozbudowy Portu Promowego Sassnitz powstało nowe miejsce cumowania od strony morza metodą ścianki szczelnej. Prace obejmowały budowę mieszanej ścianki szczelnej o długości 420 metrów z tylnym zamocowaniem wraz z wodną konstrukcją stalową i pogłębianiem w celu uzyskania należytej głębokości w miejscu cumowania. Zarazem szalandy przewiozły urobek w celu podsypania ścianki i utworzenia powierzchni przemysłowej. W południowej części wzniesiono nowe molo kamienne i przed miejscami do cumowania 1 i 2 umieszczono dalby.
Zakres istotnych prac:
420 m mieszana ścianka szczelna nabrzeża
3.150 t
dostarczenie i montaż blach nośnych HZ 1080 MA, l = 32,00m
460 t
dostarczenie i montaż bali AZ13 10/10, l = 19,30m l
790 t
dostarczenie i montaż pali kotwiczących HP 400x117, l = 43 m
370 m
dostarczenie i montaż pasów
485.000 m³
dostarczono ziemi do posypania i zasypania – w tym:
185.000 m³ transport barkami wykopanej ziemi
135.000 m³ urobku wybrano koparką jednonaczyniową do NN -9,00 m, przewieziono i złożono
65.000 m³ wybrano koparką jednonaczyniową do NN -15,30 m przewieziono i złożono
100.000 m³ ziemi refulowano i utwardzono
6.000 t
kamienia zdemontowano i zmagazynowano
2.500 m²
dostarczono i ułożono pod wodą geotekstylnych mat piaskowych
120 m
zbudowano molo ze zdemontowanych kamieni
6 sztuk
zamontowanych dostarczonych dalb

powrót