Kwalifikacje

 

Bundesanstalt für Wasserbau
Potwierdzenie zasadniczej skuteczności postępowania (Podstawowa kontrola zgodnie z normą ZTV-W, LB 210) w zakresie maszynowego wykładania uszczelek geosyntetycznych (GTD) na federalnych torach wodnych.

Bundesanstalt für Wasserbau
Potwierdzenie zasadniczej skuteczności hydraulicznie łączonego materiału wylewowego i związanego z nim postępowania wykonawczego spoinowania kamieni w budownictwie wodnym na torach wodnych (ręczny montaż)

Bundesanstalt für Wasserbau
Potwierdzenie zasadniczej skuteczności hydraulicznie łączonego materiału wylewowego i związanego z nim postępowania wykonawczego spoinowania kamieni w budownictwie wodnym na torach wodnych (montaż maszynowy)

Bundesanstalt für Wasserbau
Potwierdzenie nadawania się mieszanki mineralnej „Colcredur“ do użytku w wodnym budownictwie komunikacyjnym

Offshore Kompetenzzentrum Cuxhaven
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa Offshore
 
DQB Deutsche Gesellschaft für Qualifizierung
und Bewertung mbH
Szeroko zakrojone potwierdzenie w zakresie posiadania kwalifikacji dla potrzeb realizowania usług pojedynczych i kompleksowych w specjalistycznym budownictwie wodnym
 
Deutscher Beton-Verein e.V.
Potwierdzenie poszerzonych kwalifikacji z zakresu technologii betonu

TÜV Nord
Kontrola zakładu specjalistycznego zgodnie z Ustawą o Gospodarce Wodnej

Gemeinschaft für Überwachung im Bauwesen e.V
Uzyskanie Znaku Jakości dla betonu
 
Gemeinschaft für Überwachung im Bauwesen e.V
Certyfikat zgodności z Zarządzeniem o Wzorach, Producentach i Zastosowaniu