Pontony szczudłowe


Z uwagi na praktyczne zastosowanie odróżniamy pontony szczudłowe, pontony kafarowe i nośne. Oczywiście nie wyklucza to zamiennego zastosowania.

 

Seebergen

VE 9 Ulrike VE 10
obszar pływania żegluga przybrzeżna strefa 2 do 4 poza Renem strefa 2 do 4 poza Renem strefa 2 do 4 poza Renem
nośność 678 t 466,5 t 120 t 200 t
może pracować
na gruncie
tak


tak tak tak
dodatkowe
wyposażenie
  • urządzenie kroczące
  • napęd budowlany 191 kW
  • urządzenie kroczące
  • napęd budowlany 37 kW
 
  • napęd budowlany 147 kW
pale kotwiące od
8 – 30 m
3 pale o zmiennej długości 3 pale o zmiennej długości 3 pale o zmiennej długości 3 pale o zmiennej długości
wciągarki

proszę zapytać proszę zapytać proszę zapytać proszę zapytać