Projekty

Modernizacja północnego kamiennego falochronu we Władysławowie

Inwestor Urząd Morski Gdynia
Okres realizacji kwiecień 2007 do maja 2008
Ogólny opis prac:
W porcie Władysławowo oddano do użytku północny falochron i podsypano obszar między falochronami. Do tego odbudowano zniszczone elementy konstrukcji żelbetowej i pokrywy asfaltowej. W toku tych prac rozebrano także niewykorzystywaną wieżę znaku nawigacyjnego.
Wymienić należy szczególnie zabezpieczenie z prefabrykatów betonowych gwiazdobloków, dostarczonych i wbudowanych przez Colcrete - von Essen.
Zakres istotnych prac:
22.000 m³ bagrowanie mokre
6.000 m³
prace ziemne
11.000 m²
ułożenie mat geotekstylnych i warstwy nasypowej
650 sztuk
produkcja i ułożenie gwiazdobloków 5 i 8 t

powrót