Maszyny


Park maszynowy Colcrete – von Essen obejmuje między innymi maszyny niezbędne dla realizacji inwestycji z zakresu specjalistycznego budownictwa wodnego:
  • Statki-betoniarki do produkcji Colcrete-Zaprawa, Colcredur, Colcrete-Maty, Hydrocrete
  • Urządzenia do podwodnej wylewki i montażu Colcrete-Zaprawa, Colcredur, Colcrete-Maty i Hydrocrete
  • Urządzenia zsypowe
  • Jednostki do układania mat geotekstylnych i kamieni nasypowych
  • Pontony do wykładania mat

Colcrete – von Essen dysponuje także wielką liczbą statków i urządzeń o uniwersalnym zastosowaniu w budownictwie wodnym, jak:
Statki i maszyny czarterowane są wraz z obsługą. Na przykład w celu: