Projekty

Koncepcja zabezpieczenia brzegowego na Nabrzeżu Dolnosaksońskim

Inwestor Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven
Okres realizacji kwiecień 2011 do listopada 2012
Ogólny zakres prac:
Między Cuxhaven a Otterndorf, wzdłuż Łaby, zbudowano 24 ostrogi o długości od 40 do 330 m. Ostrogi osadzono na materacach geotekstylno - faszynowych, częściowo na matach piaskowych. Długość inwestycji wyniosła 4,2 km. Prace wykonano zarówno od strony wodnej, jak i lądowej. Od strony wodnej materace dostarczyły nasze statki robocze, następnie za pomocą naszego statku do zwałowania materiału skalnego „Berghaus“ umocowano je na miejscu. Na tym fundamencie przystąpiono do budowy ostróg przy użyciu różnych klas kamienia o pożądanym profilu.
Zakres istotnych prac:
47.000 m² wybagrowano
180.000 m²
ułożono materace faszynowe
36.000 m²
użyto mat piaskowych
130.000 t
użyto kamieni wodno-budowlanych LMB 10/60
196.000 t
użyto kamieni wodno-budowlanych LMB 40/300
207.000 t
użyto kamieni wodno-budowlanych CP 60/200
22 sztuk
sygnalizacji wodnej

powrót