Jednostka pływająca dla układania mat geotekstylnych i tłucznia


Jednostka układająca składa się z pontonu układającego maty geotekstylne, urządzenia do układania tłucznia i bagrownicy na pontonie portowym, dla zaopatrzenia urządzenia do układania tłucznia. Długość i szerokość maty geotekstylnej odpowiadają wymaganiom budowy. Gabaryty maty geotekstylnej zależą od szerokości warstwy tłucznia.

Warstwę tę umieszcza się bezpośrednio po ułożeniu odcinka maty i zlokalizowania pozycji jednostki układającej. Po ułożeniu warstwy tłucznia przeholowuje się jednostkę układającą przy pomocy pali kroczących na szerokość warstwy tłucznia. W celu dokonania pomiarów i manewru holowania wykorzystuje się system lokalizacji DGPS. Jednostka lokalizacyjna jest kompaktowa i bardzo wydajna. Dzięki wysokiej dokładności pomiaru unika się błędów w wykonaniu.

Zastosowanie:
Zabezpieczenie skarp i dna w budownictwie wodnym dla klamrowanych i nie klamrowanych okładzin brzegowych i dennych.