Historia


Martin Friedrich von Essen założył firmę w 1860 roku. Rozpoczęto od budowy ostróg i tam faszynowych na rzekach i w strefach odpływów morskich.

Około roku 1900 spektrum firmy wyraźnie rozszerza się. Do pogłębienia torów wodnych rzek Jade, Wezery i Ems doszła budowa ostróg i tam kierujących z tłucznia osadzonego na podłożu z faszyny.

W połowie lat 60., dzięki metodzie Colcrete zoptymalizowano budowę umocnień brzegowych. W latach 70. wprowadzono maty betonowe Colcrete i beton iniekcyjny Colcrete.

Od lat 90. we współpracy z instytutami naukowymi prowadzone są zakrojone na szeroką skalę badania – na przykład w celu zwiększenia ochrony dna portów. Opracowano Colcredur, specjalną elastyczną masę uszczelniającą dla budownictwa tras wodnych, a krótko potem jednostkę dla układania mat geotekstylnych i tłucznia.

Równolegle do rozwoju w zakresie specjalistycznego budownictwa wodnego rozszerza się spektrum usług w pracach przy kanałach, rzekach, portach, na wybrzeżu i Offshore.

Dzisiaj Colcrete-von Essen obsługuje dzięki swym wyspecjalizowanym pracownikom i wydajnym, nowoczesnym maszynom pełne spektrum budownictwa wodnego na rzecz ochrony wybrzeża i tras wodnych.