Projekty

Fundamenty 2. przeprawy przez Strelasund

Inwestor Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG
Okres realizacji wrzesień 2004 do kwietnia 2007
Ogólny opis prac:
W celu poprawy połączenia wyspy Rugii z lądem stałym zbudowano nowy most nad cieśniną Strelasund, dzielącą Rugię od lądu. Prace nad fundamentami 2. przeprawy przez Strelasund realizowano w okresie wrzesień 2004 - kwiecień 2007 przez grupę firm z wiodącym udziałem Colcrete - von Essen.
Zakres istotnych prac:
190.000 m³
bagrowanie, dostarczenie i wykorzystanie urobku
90.000 m³
bagrowanie, mokry urobek z wykopów
45.000 m³
prace ziemne; transport i wykorzystanie ziemi
4.800 m³
prace ziemne; suchy urobek z wykopów
11.300 m²
deskowanie ścian wykopu
7.000 t
palowanie, wstrząsanie, tłoczenie
12.000 t
zab. dna, transport i wbudowanie kamieni, ochrona przed rozmyciem
3.500 t
wodne budownictwo stalowe: oczep ścianki szczelnej, pasy, kotwa stalowa okrągła, rozpory
19 sztuk
drabinek
pachołków itd.
Cechy szczególne inwestycji:
Zasługuje na uwagę, że w celu produkcji pali wielkogabarytowych ARGE wyprodukowała katamaran wiertniczy w celu umożliwienia pracy przy fundamentach od strony wody.

powrót