Projekty

Demontaż platformy wydobywczej „Manslagt Z1“

Inwestor ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Okres realizacji październik 2012 do sierpnia 2013
Opis prac:
W ramach wypełniania odwiertu „Manslagt Z1“ kompletnie zdemontowano położoną pod Emden na rzece Ems platformę wydobywczą gazu „Manslagt Z1“, wraz z należącym do niej rurociągiem na ląd stały. W celu wypełnienia istniejącego rurociągu do platformy wydobywczej nasze statki robocze udzielały wsparcia od strony morza. Demontaż platformy wydobywczej obejmował między innymi prace spawalnicze i tnące, demontaż rurociągu oraz nadbudowy w całości za pomocą dźwigu pływającego i w końcu rozbiórkę fundamentów. Obok wykonania opisanych prac sporządzono planowanie operacji i udzielono wsparcia w uzyskaniu wszelkich zezwoleń budowlanych.
Zakres istotnych prac:
 • Zaślepienie rurociągu w licznych etapach pracy (długość 6 km, głębokość 1-3 m, 50 mm płaszcz betonowy)
 • Wypełnienie/demontaż odwiertu (długość 1000 m, głębokość ok. 17 m, rura okładzinowa 20‘‘ zaślepiona)
 • Demontaż platformy wydobywczej (wysokość 18 m, waga łączna 720 t)
 • Przecięcie pali fundamentowych na głębokości 25 m pod powierzchnią strumieniem wodnym
 • Ekstrakcja pali fundamentowych
 • Prace niwelacyjne przy użyciu koparek celem rekultywacji wattu
Cechy szczególne inwestycji:
 • prace przy zmiennym poziomie wody (odpływ-przypływ)
 • prace głębinowe
 • wysokie wymagania koordynacyjne i logistyczne
 • zastosowanie technik specjalistycznych, jak przecinanie od środka pod wodą rur fundamentowych
 • zastosowanie dźwigu pływającego 1.800 t
 • prace w obszarze parku narodowego Morza Wattowego z zastosowaniem zasady „zero ingerencji”

powrót