Colcrete–Mata Betonowa


Colcrete-Mata Betonowa jest idealnym elementem konstrukcyjnym dla budownictwa wodnego. Składa się ona z dwu specjalnie ze sobą złączonych syntetycznych tkanin technicznych, służących za oszalowanie dla wypełnienia środkiem Colcrete-Zaprawa. Gotowa Colcrete-Mata Betonowa ma tę samą grubość. Jest ona odporna na działanie wody morskiej i występuje jako gęsta lub przepuszczalna, elastyczna i sztywna, lekka lub ciężka. Konfekcjonowanie wynika z wymiarów. Realizacja może przebiegać zarówno nad, jak i pod wodą.

Zastosowanie:
  • Zabezpieczenie dna i skarp
  • Uszczelnianie dróg wodnych (tamy, przejścia/przejazdy górą)
  • Uszczelnianie w trakcie budowy
  • Zabezpieczanie narażonego na osiadanie podłoża w budowie kanałów, budownictwie rzecznym i morskim
  • Dno portowe i przy nabrzeżach
  • Stabilizacja fundamentów urządzeń anty powodziowych (anty sztormowych)
  • Ochrona budynków przed wysoką falą lub wartkim prądem
  • Osłona i balastowanie syfonów
  • Osłona i balastowanie rurociągów