Colcredur-Miękkie Uszczelnienia


Colcredur jest środkiem uszczelniającym nowej generacji dla miękkich uszczelnień w budowie dróg wodnych. Podstawowe jego składniki to piasek, woda i kompozycja różnych glinek z dodatkiem spoiwa hydraulicznego. Praca przebiega w technologii Colcrete. W końcowej fazie procesu mieszania Colcredur uzyskuje własności koloidalne płynną konsystencję.

Colcredur można przepompowywać w tym stanie na duże odległości. Praca odbywa się przy wykorzystaniu opatentowanego urządzenia własnej konstrukcji, które zapewnia ułożenie warstwy tej samej grubości na całej powierzchni.

W odróżnieniu od zwykłych uszczelnień praca przebiega w metodzie „świeże na świeże”, przez co powstaje jednolita warstwa uszczelniająca. Colcredur zachowuje plastyczność i jest odporny na erozję.

Warstwę uszczelniającą Colcrede przykrywa się dla izolacji matą geotekstylną lub filtrem ziarnistym , a następnie warstwą pokrywającą.

Zastosowanie:    
Uszczelnianie dróg wodnych o dnie nieutwardzonym, którego powierzchnia leży powyżej granicy wód gruntowych (rejon zapór).