Barki


Jako barki stoją do dyspozycji między innymi:
  • 2 barki z otwieranym dnem (szalandy) po 450 t, (Hubertus i Ludwig)
  • 2 barki to transportu materiałów mokrych po 450 t
  • 4 barki pchane po 420 t

Bliższych informacji na temat barek pchanych i do transportu materiałów mokrych udziela Serwis Techniczny.